Raaka-aineista ja valvonnasta

Eläinkokeettomuus kosmetiikkabisneksessä

Maailman ja asenteiden muuttuessa, myös kosmetiikkabisneksessä on havaittavissa suuria muutoksia varsinkin kosmetiikan testaamisessa. Kuluttajan arvostaessa luonnonmukaisuuden ja hyvinvoinnin merkityksen lisäksi eettisiä arvoja ja eläinten oikeuksia, yhä useampi kosmetiikkabrändi on ottanut ekologiset asiat ympäristökysymyksineen osaksi liikeideaansa ja esimerkiksi luopuneet tietyistä ainesosista tai eläinkokeista kokonaan, kuluttajan osoittaessa tälle päätökselle suurta kiitosta. EU:ssa onkin kielletty eläinkokeilla testatun kosmetiikan koko alueellaan vuonna 2013. Muualla maailmassa Kiinassa taas oleva eläinkoepakko on herättänyt ympärillään suurta vastarintaa, mutta muutoksia on havaittavissa sielläkin: myös vaihtoehtoisilla menetelmillä testattua kosmetiikkaa on saanut myydä Kiinassa vuodesta 2014.

Lisääntyvä tietoisuus eläinkokeiden brutaaleista yksityiskohdista saa monen kuluttajan myös ottamaan yhteyttä suoraan kosmetiikan valmistajaan ja/tai maahantuojaan hänen selvittäessä itse onko tuotteiden testaamiseen käytetty eläinkokeita. Vastuullinen kosmetiikkavalmistaja tai -maahantuoja osaa tällöin suhtautua huoleen asiallisesti ja tunnollisuudella, tarvittaessa pysähtyä pohtimaan omia ja yrityksensä arvoja huomatessaan samat toistuvat kiinnostuksen kohteen kuluttajan valintapäätökseen johtavissa tekijöissä. Sosiaalisessa mediassa on myös havaittu kuluttajien tekevän yhteistyötä selvittääkseen tuotemerkintöjen tarkat yksityiskohdat ja yrityksen käyttämät testausmenetelmät, esim. Facebookissa esiintyy aktiivista ryhmätoimintaa, jossa kuluttajat jakavat toisilleen vinkkejä eläinkokeettomasta kosmetiikasta ja auttavat toisiaan pysymään kartalla kunkin tietyn yrityksen eettisistä arvoista sekä suhtautumisesta vaihtoehtoisiin kosmetiikan testausmenetelmiin. Vaihtoehtoiset testausmenetelmät ovatkin onnistuneet kosmetiikkayrityksiä luomaan itselleen positiivisemman imagon liikeideastaan.

ashe