Raaka-aineista ja valvonnasta

Raaka-aineiden valvonta

kosmetiikan valmistajan ja maahantuojan on oltava perillä viimeisimmistä kosmetiikan myyntiin ja valmistukseen käytettävistä turvallisuus-ja ainesosamääräyksistä. Listaa ainesosista päivitetään ja täydennetään jatkuvasti ja siksi valmistajan ja maahantuojan, kuten myös kosmetiikkaa myyjän yrityksen on oltava tietoinen mahdollisista muutoksista. Allergisoivat ainesosat ja turvallisuusohjeet on merkittävä pakkauksiin selkeästi ja kuluttajalle helposti ymmärrettävää sanastoa hyödyntäen. Mahdolliset kosmetiikkamerkin hallussa olevat sertifikaatit on merkittävä vain siinä tapauksessa, kun niiden aitous ja alkuperä on ensin varmistettu oikealta taholta.

Luonnonmukaisessa kosmetiikassa on käytössä lisäksi omat standardit ja vaatimukset, joihin on suhtauduttava erityisen huolella mm. harhaanjohtavan tutkimusmateriaalin kosmetiikan ominaisuuksista ja vaikutuksista julkaisun välttämiseksi. Kuluttajatutkimusten mukaan nykypäivän asiakas arvostaa kosmetiikassaan edullisen hinta-laatusuhteen lisäksi raaka-aineiden alkuperää sekä jäljitettävyyttä, eettisiä arvoja sekä muita ympäristökysymyksiä. Näin ollen esim. vegaaninen eli täysin eläinperäisistä ainesosista vapaa kosmetiikka on jatkuvasti yhä kasvava trendi, joka selkeästi näkyy kuluttajan ostopäätöksessä. Ympäristökysymykset ja eettiset arvot ovat myös kosmetiikkaa myyvän yrityksen sekä maahantuojan kannalta potentiaalinen keino kasvattaa asiakaskuntaa – kun asiakkaan kanssa jaetut samat arvot on selkeästi esillä, sekä brändin, että yrityksen imago saa positiivista vaikutetta.

Kosmetiikan ainesosia merkitään ainesosalistassa kansainvälisellä INCI-tunnisteella, mikäli ainesosa löytyy sillä nimellä. Jos INCI-nimeä ei löydy, ainesosa ilmoitetaan pakkauksessa aina erityisellä tunnisteella tai omalla nimellään. Lisäksi mikäli tuotteen pakkaus ei mahdollista tarkan ainesosalistan ilmoittamista kyljessään, tulee tuotteen sisältö ilmoittaa siinä tapauksessa mukaan toimitettavassa esitteessä, tarrassa tai muussa vastaavassa esitekortissa. Esimerkkinä mm. suihku-ja kylpytuotteet, kuten usein irtomyyntinä myytävät kylpyhelmet tai palasaippuat.

Suomen kosmetiikkalainsäädäntö perustuu suoraan EU:n kosmetiikkadirektiiviin ja sen tekemiin mahdollisiin päivityksiin ja uudistuksiin. Direktiiviin tullessa joitain edellämainittujen kaltaisia uudistuksia, suomalaiseen kosmetiikkalainsäädäntöön päivitetään liitteitä kauppa-ja teollisuusministeriön avulla. Kosmetiikkadirektiiviin sovelletaan lisäksi lakia kulutustavaroiden ja kuluttajapalveluiden turvallisuudesta, kuluttajansuojalakia, aerosoleille asetettuja aerosoliasetuksia sekä valtioneuvoston asetusta kulutustavaroista ja kuluttajapalveuksista annettavista tiedoista.

Lyhyesti, kosmetiikka-alalla toimivan elinkeinoharjoittajan velvollisuuksia ovat vastuu tuotteen turvallisuudesta, kuten velvollisuus tietää tarkasti kunkin tuotteen koostumus ja sen valmistus ja pätevän henkilön suorittama turvallisuusarviointi), kosmetiikan rekisteröinti, oikeaoppiset pakkausmerkinnät, sujuva ja yhteistyöhaluinen -ja kykyinen yhteityö viranomaisen kanssa ja pätevien, vain oikeiksi vakuutettujen tietojen luovuttainen kuluttajan tietoon. Kosmetiikkalainsäädännön perusperiaatteena on yksinkertaistettuna varmistaa, että markkinoilla on saatavilla vain turvalliseksi testattuja kosmetiikkatuotteita. Tuote, joka voi mahdollisesti aiheuttaa vakavaakin terveysvaaraa tai vaaraa kuluttajan omaisuudelle, ei lain mukaan kuulu missään tapauksessa markkinoille. Mikäli tuote on kuitenkin haitallista esim. nieltynä, sitä ei lain mukaan saa muotoilla tai paketoida pieniä lapsia houkuttelevalla tavalla. Lisäksi tuotteeseen pitää tässä tilanteessa ilmoittaa ehdoitta kosmeettisen tuotteen haitallisuus esim. sisäisesti nautittuna.

Vastuu tuotteen turvallisuudesta ja tuotteen tuotekohtaisesta turvallisuus-ja käyttöohjeistuksen kokomisesta materiaaliksi kuuluu valmistajalle, jonka tehtävänä on vastata myös oikeaoppisista pakkausmerkinnöistä, joiden asetukset perustuvat kosmetiikkalakiin. Mikäli tuote on valmistettu muualla kuin maahantuojan tuotussa maassa, on maahantuojan velvollisuutena tarkistaa ja tarvittaessa selvittää maahantuomiensa kosmeettisten tuotteiden alkuperä, tarkka koostumus, käyttötapa sekä poikkeuksetta vastata niistä kohdemaassaan. Vastaavasti näiden kosmeettisten tuotteen myyjän tehtävänä on toimia vastuuhenkilönä myydessään vain vaatimuksia täyttäviä kosmetiikkatuotteita. Myyjän on lisäksi hyvä olla perillä alati muuttuvista kosmetiikkasäännöksistä

ashe