Turvallisuus ennen kaikkea

Kosmetiikan ympäristöasiat puhuttavat monia

Harva tulee miettineeksi miten arkipäiväisiltä tuntuvat kosmetiikassa käytetyt raaka-aineet ovat samalla tavalla teollisuuskemikaaleja, kuten vaikkapa siivoukseen ja desinfiointiin käytetyt pesuaineetkin. Loppujen lopuksi on olemassa hyvin harvoja, ellei jopa vain muutamia yksittäisiä raaka-aineita, joita käytetään vain ja ainoastaan kosmetiikkateollisuudessa. Ainoana erona teollisuuskemikaaleihin voidaan pitää kosmetiikkatuotteiden huomattavasti pienempiä pitoisuuksia yhtä tai toista kemiaalia. Kosmetiikkavalmistajan ja maahantuojan onkin syytä huomioida tämä tuotteiden valmistuksessa eikä pelkästään siinä vaan koko kosmetiikkatuotteen elinkaaren ajan. Lisäksi yhä enemmän nousee esille aina ajankohtaisia kysymyksiä kosmetiikkateollisuuden suhteesta ympäristöarvoihin ja maapallon kuormittamiseen. Miten yritys voisi vähentää omalla toiminnallaan ympäristöriskejä ja toimia mahdollisimman eettisesti? Entä miten kuluttaja itse voisi omilla valinnoillaan vaikuttaa ostopäätöksellään yrityksen toimintaan ja täten kantaa kortensa kekoon kestävän kehityksen puolesta? Kosmetiikkateollisuus elääkin jatkuvassa muutoksessa ja uusien puhaltavien tuulien mukaan, yksittäiset trendit ovat vain pintaraapaisua todellisuudesta. Todellinen muutos tulee lopulta kuluttajalta itseltään.

Yritys itse voi näyttää esimerkkiä kestävän kehityksen tärkeyden puolesta ja ohjata myös omalla suunnallaan kuluttajaa tekemään fiksumpia valintoja. Kosmetiikkatuotteisiin voi valita yhä enemmän uusiutuvia raaka-aineita, kasvipohjaisia ja biohajoavia aina mahdollisuuksien mukaan ja luonnon sesonkitarjontaa hyödyntäen. Uusia raaka-aineita etsiessä kannattaa valita heti alkuun mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavat ja uhanalaisia eläinlajeja uhkaavia ainesosia ja pakkausmateriaalissakin on moni kosmetiikkafirma on alkanut yhä enemmän panostaa kierrätettäviin materiaaleihin unohtamatta kuljetuspäästöjen vähentämistä.

ashe